Limako als helpt en ontzorgt

Actieve veredeling: Limako biedt ondersteuning op maat

Stel: een bedrijf exporteert suikerhoudende producten buiten de EU. Het wil kunnen concurreren met lokale producten. Zónder concessies te doen aan de kwaliteit van het eigen product en mét een gunstige kostprijs. Limako’s antwoord: actieve veredeling binnen de EU. Wij helpen een handje om dit mogelijk te maken!

Om de concurrentie met de wereldmarkt aan te kunnen, staat de Europese douane het toe dat er – onder de regeling Actieve Veredeling – suiker van buiten de EU word geïmporteerd, binnen Europa wordt verwerkt en vervolgens weer wordt geëxporteerd naar de wereldmarkt. Dit alles zonder dat er invoerrechten verschuldigd zijn. Een mooie ontwikkeling, vindt Limako! Wel heeft het gebruik van de regeling voor de suikerverwerker wat voeten in de aarde.

Limako helpt graag een handje. We ontzorgen suikerverwerkers gedurende het gehele traject van actieve veredeling: tijdens het inkoopproces, de logistieke fase, het administratieve deel, bij de douaneformaliteiten en tijdens de commerciële afhandeling. Alles wat we doen, doen we op maat voor onze klant.

Grenzeloos Handelen

Limako zet de deur voor u open bij actieve veredeling!